ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1672 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ดังที่แนบมาด้วย

– ลิงค์กรอกประวัติ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_mba.aspx

หากมีปัญหาในการเข้าไปกรอกข้อมูลของตัวเองในระบบ Admission ให้แจ้งที่ http://goo.gl/n4HhGU ครับ ทางเราจะรีบแก้ปัญหาให้ท่าน

Full Screen