ประกาศ! เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1623 เข้าชม

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
* วันที่ 16-19 สิงหาคม 2559 รับสมัคร ณ ห้องประชุมราชพฤษ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 5)
* วันที่ 20-22 สิงหาคม 2559 รับสมัคร ณ อาคาร 16 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์

ประกาศรายชื่อ-ภาคปกติ