ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1253 เข้าชม

ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันในวันและเวลาดังกล่าวไหว้ครู 59