ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1576 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-17 มิถุนายน 2559 บัดนี้ได้สิ้นสุดการสมัครไปแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศวัน เวลาสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

Full Screen