ประกาศสัปดาห์ปิดภาคเรียนที่ 3/58 ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 11-12 มิ.ย. 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1517 เข้าชม
เนื่องในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 มิ.ย. 2559 เป็นสัปดาห์ปิดภาคเรียนที่ 3/58 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยจึงไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่องาน และผู้ที่มาสมัครเรียน(รอบขยายเวลา) ได้ในวันดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย *ทั้งนี้ ทางสำนักงานบัณฑิต ฯ จะสามารถให้บริการได้ปกติได้ในวันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป

สัปดาห์ปิด3-58