ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1988 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2559 ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขยายเวลารับสมัครโท-เอก59

Full Screen