ประชุมประจำเดือนสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

เผยเเพร่เมื่อ 1146 เข้าชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุมประจำเดือนสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร