กิจกรรมทำบุญตักบาตรบัณฑิตวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ 1420 เข้าชม

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ที่ผ่าน ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งมีโรงทานอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย