รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

เผยเเพร่เมื่อ 805 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – เอก) ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559

รับสมัครโท-เอก59

ดูขนาดเต็มหน้าจอ