รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

เผยเเพร่เมื่อ 2578 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – เอก) ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559

รับสมัครโท-เอก59

Full Screen