ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)

เผยเเพร่เมื่อ 1262 เข้าชม

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องเรียน 535 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร