ผู้บริหารพบปะบุคลากร เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ 1148 เข้าชม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ทางผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ได้พบปะพูดคุยกับทางบุคลากร เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย