ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559

เผยเเพร่เมื่อ 944 เข้าชม

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร