นิทรรศการ KM 58

เผยเเพร่เมื่อ 962 เข้าชม

ในวันที่ 21 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร