รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

เผยเเพร่เมื่อ 712 เข้าชม

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557