กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

เผยเเพร่เมื่อ 750 เข้าชม

เมื่อวันเสาร์ ที่  12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่