พิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เผยเเพร่เมื่อ 1237 เข้าชม

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร