สาขาวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

เผยเเพร่เมื่อ 612 เข้าชม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์(9115) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี