ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ครูเพื่อศิษย์ สู่ความเป็นครูวิชาชีพ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

เผยเเพร่เมื่อ 728 เข้าชม

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา โดยนักศึกษา รุ่นที่ 2 ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ครูเพื่อศิษย์ สู่ความเป็นครูวิชาชีพ ซึ่งบรรยายโดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ  อยุธยา  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร