ปฐมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

เผยเเพร่เมื่อ 682 เข้าชม

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร