บรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

เผยเเพร่เมื่อ 1379 เข้าชม

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู