บรรยากาศการรับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

เผยเเพร่เมื่อ 882 เข้าชม

บรรยากาศของการรับสมัครนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมราชพฤษ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งจะรับสมัครในวันที่ 9-10 และ 13-15 กรกฏาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีhttp://grad.snru.ac.th