ประชุมการรายงานและแผนการจัดการความรู้

เผยเเพร่เมื่อ 891 เข้าชม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู้