ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อาจารย์พิเศษ จำนวน 3 อัตรา )

เผยเเพร่เมื่อ 1310 เข้าชม

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อาจารย์พิเศษ จำนวน 3 อัตรา )

1. ประกาศรับสมัครและใบสมัคร ฉบับภาษาไทย ( ดาวน์โหลด )

2. ประกาศรับสมัครและใบสมัคร ฉบับภาษาอังกฤษ ( ดาวน์โหลด )