การตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 428 เข้าชม

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ทางคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร