พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

เผยเเพร่เมื่อ 545 เข้าชม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยายราชภัฏสกลนคร ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร