กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

เผยเเพร่เมื่อ

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม “กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558”